Koszyk

fotorealistyczne figurki w dowolnej skali

nasza specjalność !

skanujemy

Skan Fotogrametryczny

to proces tworzenia trójwymiarowego modelu obiektu na podstawie serii zdjęć. W fotogrametrii wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie, które analizuje różnice w ujęciach tego samego obiektu, aby wyznaczyć  trójwymiarowe współrzędne punktów. 

drukujemy w 3D

Druk 3D w pełnej gamie kolorów
Czas druku figurki jest zależny od jej wielkości i tym samym ilości drukowanych warstw (0,1mm). Materiał budulcowy figurki przypomina piaskowiec i jest lekko porowaty. Na wydruk nakładamy specjalne preparaty, utwardzający i wygładzający z dodatkiem anty-UV 

personalizujemy

Figurki Repli

są naszą dumą! 

Podstawki czy postumenty to tylko przykłady jak można spersonalizować  figurki.

galeria Repli studia

Pomysł na prezent

Jak powstaje figurka

   sesja skanu 3D

Przykładowe ceny figurek

Happy
Place

Seaside Adventures

Your suppliers take care of the rest. Quality Assured. Far quitting dwelling graceful the likewise received building.

Modern
Lifestyle

Home Accessories

Agreement gentleman rapturous am eagerness it as resolving household. Direct wicket little of talked lasted formed or it.

Baby Boy

How to Make Happy Your Baby Boy With Best Products